Ekspertska migracija

InterPersonnel BiH

Kada želja postane stvarnost – Rad u državnoj klinici u Njemačkoj. Iskustvo Lejle Huremović, medicinske sestre iz Tuzle.

Kandidati projekta Ekspertska migracija imaju mogućnost izbora poslodavca i mjesta rada širom Njemačke. Lejla Huremović, medicinska sestra iz Tuzle, izbrala je poslodavca, državnu kliniku iz Fürth-a. Počela je sa radom u avgustu 2020. godine. Kako su izgledali prvi dani, koji su izazovi sa ko...
Opširnije

Savjeti za intervju

InterPersonnel BiH vam kroz projekat Ekspertska migracija svakodnevno predstavlja partnere u Njemačkoj sa kojima uspješno sarađuje u cilju pronalaženja odgovarajućeg poslodavca za sve medicinske sestre-tehničare, opšti, ginekološko akušerski ili pedijatrijski smer koji žele da rade u Njem...
Opširnije