Pratite nas:

FAQ - Često postavljena pitanja

Home FAQ

Često postavljena pitanja

Ekspertska migracija BiH

Da li se učestvovanje u ovom projektu plaća?

Polaznici ne plaćaju učešće u projektu.
Plaća se polaganje ispita za dobijanje međunarodno priznatog sertifikata:

  • B1 nivo znanja njemačkog jezika, neophodnog za dobijanje njemačke vize
  • B2 nivo znanja njemačkog jezika, neophodnog za dobijanje njemačke radne dozvole

U kojim gradovima je program dostupan?

Projekat je dostupan na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovina. Svi kandidati koji ispunjavaju uslove mogu da uzmu učešće u projektu.

Da li starost kandidata igra ulogu kod prijave za projekat?

Ne. Ako se kandidat smatra sposobnim za savladavanje jezika i stručnog dijela, godine nisu bitne.

Da li je potrebno predznanje njemačkog jezika?

Ne. Projektu se možete priključiti sa ili bez predznanja njemačkog jezika. Kandidati koji imaju predznanje na osnovu ulaznog testiranja jezičku obuku započinju od nivoa koji je na testu pokazan.

Da li je potreban radni staž za učestvovanje u projetku?

Ne. Radni staž može da vam bude od pomoći za polaganje stručnog dijela priprema, ali nije potreban za učestvovanje u projektu.

Koliko dugo traje program?

Trajanje programa je usko povezano sa intenzitetom jezičke obuke i može da traje od 12 do 15 mjeseci.

Ako se odselim u Njemačku, u kom periodu uža porodica može da mi se pridruži?

Nakon primljene treće plate (3 mjeseca) je moguće pokretanje postupka spajanja porodice.