Kako do posla u Njemačkoj-prilika za medicinske sestre i tehničare

Mnoge medicinske sestre i tehničari se pitaju kako doći do posla u Njemačkoj. Pitanja su ista odgovori različiti. Kako izabrati siguran put?

Naš savjet je da izaberete DEKRA projekat Eksperta Migracija. Provereno, sigurno.

Ekspertska migracija projekat njemačke kompanije DEKRA koji se sprovodi u Bosni i Hercegovini u saradnji sa InterPersonnel BiH koji pruža specijalizovane usluge kreirane po modelu u kom se osigurava kvalitetan i transparentan proces. Model je definisan kroz usluge djelatnosti agencije za posredovanje pri zapošljavanju, jezičke, stručne obuke kandidata i pripreme za rad u Njemačkoj.

Prijava za učešće u projektu Ekspertska migracija

Šta kandidati dobijaju kroz projekat Ekspertska migracija?

  • Kompletnu obuku njemačkog jezika od početnog A1 zaključno sa B2 Pflege nivoom (učenje u učionici ili online);
  • Stručnu pripremu za rad u Nemčkoj (teorijske i praktične vježbe u kabinetima opremljenim po njemačkim standardima);
  • Izbor poslodavca i mjesta rada u Njemačkoj;
  • Podršku prilikom nostrifikacije diplome;
  • Podršku prilikom apliciranja i viziranja;
  • Podršku integracionog tima u Nemačkoj;
  • Siguran posao i rad od prvog dana sa priznatom diplomom medicinske sestre/tehničara (sa Urkunde-om).

Otvoreni su pozivi za:

  • Medicinske i strukovne medicinske sestre/tehničare

Potrebni uslovi za učešće u projektu:

  • Redovno završena medicinska škola ili prekvalifikacija
  • Položen državni ili započet pripravnički staž

Siguran posao kod jednog od 100 poslodavaca u Njemačkoj. Ekspertska migracija pokriva sve faze zapošljavanja, od pripreme CV-a, preko priprema za intervju sa poslodavcima, potpisivanja ugovora, apliciranja za vizu i sam odlazak kod poslodavca.

Nakon obavljenog intervjua, a ukoliko se obe strane saglase (i kandidat i poslodavac) potpisuje se ugovor. Prednost ovog Projekta je u tome što je moguće upoznati poslodavca pre samog odlaska, a potpisani ugovor garantuje sigurnost i dogovorene uslove rada.

U okviru projekta Ekspertska migracija pruža se sva neophodna pomoć i podrška prilikom nostrifikacije diplome. Sprovođenje stručne pripremne nastave za polaganje nostrifikacionog ispita se obavlja u kabinetima koji su u tu svrhu opremljeni i prilagodjeni njemačkim standardima.
Nastavu održavaju stručnjaci iz oblasti medicine sa višegodišnjim iskustvom u edukaciji medicinskih sestara i tehničara. Stručna pripremna nastava održava se nakon završene obuke njemačkog jezika pre odlaska na polaganje nostifikacionog ispita.

Ako ste se odlučili i želite sigurnim putem u Njemačku, popunite obrazac za prijavu.

U skladu sa važećim propisima u zemljama učesnicama projekta, posredovanje u zapošljavanju se obavlja bez
uzimanja provizije od nezaposlenog, odnosno besplatno je za kandidate projekta.