Pratite nas:

O projektu

Home O projektu

O projektu Ekspertska migracija

Ekspertska migracija je projekat njemačke firme DEKRA i predstavlja pripremu medicinskih sestara i tehničara za rad u klinikama, centrima za rehabilitaciju i staračkim domovima u Njemačkoj.

Ekspertska migracija kombinuje model zapošljavanja i obuke. Zapošljavanje kroz sticanje kvalifikacija podrazumjeva jezičku i profesionalnu pripremu medicinskih sestara i tehničara u Bosni i Hercegovini.

USLOVI ZA UKLJUČIVANJE U PROJEKAT:

 • Medicinska sestra/tehničar opšteg, ginekološko-akušerskog ili pedijatrijskog smjera
 • Položen državni ispit ili započet pripravnički staž

ŠTA NUDIMO:

Besplatna obuka njemačkog jezika do nivoa B2 Pflege

Ekspertska migracija vam nudi besplatno učenje njemačkog jezika od A1 do B2 Pflege (njegovateljski).

Kandidati imaju priliku da nastavu posjećuju na dva načina:

 • u učionici
 • online (učenje na daljinu)

Kvalitet nastave na našim kursevima garantovan je ne samo stručnim kadrom koji čine diplomirani germanisti sa iskustvom u predavanju, već i kvalitetom i metodikom same nastave.

Naši profesori njemačkog jezika su licencirani ispitivači i kontinuirano se usavršavaju u skladu sa trendovima i zahtjevima njemačkog medicinskog sistema.

Koristeći najsavremenije nastavne metode došli smo do optimalnog rezultata gdje se za kratak vremenski period uspješno usvajaju sve potrebne vještine.

BESPLATNA PRIPREMA ZA POLAGANJE NOSTRIFIKACIONOG ISPITA

U okviru projekta Ekspertska migracija pruža se sva neophodna pomoć i podrška prilikom nostrifikacije diplome:

 • Prikupljanje dokumentacije neophodne za započinjanje procesa nostrifikacije
 • Obezbeđenje registrovanog sudskog tumača za njemački jezik
 • Sprovođenje stručne pripremne nastave za polaganje nostrifikacionog ispita

Stručna pripremna nastava za polaganje nostrifikacionog ispita se sprovodi u autentičnim uslovima, posredstvom sve tehničke opreme (lutka, instrumenti, krevet…) i pod okriljem stručnjaka iz oblasti medicine sa višegodišnjim iskustvom u edukaciji medicinskih tehničara, koji imaju savršen uvid u sam ispit.

Prolaznost naših kandidata govori u prilog kvalitetu pripremne nastave za nostrifikaciju.

SIGURAN POSAO KOD JEDNOG OD VIŠE OD 100 POSLODAVACA U NJEMAČKOJ

Ekspertska migracija pokriva sve faze zapošljavanja:

 • priprema idealnog CV-a i pratećih dokumenata
 • priprema za intervju sa poslodavcima
 • potpisivanje ugovora
 • apliciranje za vizu
 • odlazak kod poslodavca.

Nakon intervjua, a ukoliko se obje strane usaglase (i kandidat i poslodavac) potpisuje se ugovor. Prednost ovog projekta je u tome što je moguće upoznati poslodavca prije samog odlaska, a potpisani ugovor garantuje sigurnost i dogovorene uslove rada.

Učešćem u projektu Ekspertska migracija kandidati sami biraju poslodavce sa mogućnošću rada na cijeloj teritoriji Njemačke.

U skladu sa važećim propisima u zemljama učesnicama Projekta, posredovanje u zapošljavanju se obavlja bez uzimanja provizije, odnosno besplatno je za kandidate Projekta.

Ekspertska migracija

Ekspertska migracija je projekat njemačke firme DEKRA i predstavlja pripremu medicinskih sestara i tehničara za rad u klinikama, centrima za rehabilitaciju i staračkim domovima u Njemačkoj.

Kontakt tel: 065 810 950