Održana prezentacija projekta Ekspertska migracija

U utorak 13. novembra u Bijeljini je održana prezentacija projekta Ekspertska migracija, predstavljanje renomiranog poslodavca Fürt Klinikum i otvaranje prvog telc ispitnog centra u BiH.

Ekspertska migracija predstavlja projekat zapošljavanja medicinskih sestara-tehničara  opšteg, pedijatrijskog i ginekološko-akušerskog smjera u Njemačkoj. Ovaj program nudi besplatnu obuku njemačkog jezika do B2 nivoa, pomoć u pripremi polaganja ispita za nostrifikaciju diplome, kao i pronalazak poslodavca.

„Obuka je besplatna, a važno je reći da je program učenja njemačkog jezika prilagođen ispitu nostrifikacije diplome. Nakon polaganja navedenih ispita, kandidati se upoznaju sa poslodavcima i njihovim uslovima rada, a potom se organizuju razgovori sa kandidatima“, rekao je Momčilo Sandić, koordinator projekta Ekspertska migracija u BiH.

Takođe je naveo da kompanija DEKRA ne uzima od kandidata nikakvu proviziju, odnosno nadoknadu.
„Moj tim u Njemačkoj traži poslodavce, brine se o tome da kandidati sigurno dođu u Njemačku i da se integrišu u zajednicu“, kazao je predstavnik kompanije DEKRA, Peter Klingler.

Predstavnici Fürt Klinikum su obavili intervjue sa DEKRA kandidatima i nakon toga su informisali sve prisutne o uslovima rada u njihovoj klinici, pored toga svi zainteresovani su imali priliku da direktno porazgovaraju sa poslodavcem i tom prilikom dobiju odgovore na sva pitanja.

Na svečanom koktelu otvoren je i prvi  telc ispitni centar u BiH koji je otvoren upravo zbog potreba projekta Ekspertska migracija, ali dostupan je i ostalim zainteresovanim kandidatima za polaganje njemačkog jezika.

Ukoliko imaš završenu srednju medicinsku školu opšteg, ginekološko-akušerskog ili pedijatrijskog smera, imaš položen državni (stručni) ispit ili započet pripravnički staž, želju da radiš kod jednog od 70 poslodavaca sa kojima DEKRA sarađuje, ovaj poziv je za tebe!

Više informacija pozivom na broj: 065 810 950