Ekspertska migracija

InterPersonnel BiH

Partneri

InterPersonnel Vam predstavlja poslodavce u Njemačkoj sa kojima uspješno sarađuje već nekoliko godina na projektu Ekspertska Migracija za medicinske tehničare, opšti, ginekološko akušerski ili pedijatrijski smer.

Iza cijelog projekta u kome se trenutno nalazi veliki broj zadovoljnih kandidata sa prostora cijele BiH, stoji naš partner, nemačka firma DEKRA.

DEKRA ima ugovor o poslovnoj saradnji sa više od 100 poslodavaca iz oblasti zdravstvene nege.

EKSPERTSKA MIGRACIJA

Klinike, koje imaju u ponudi radno mjesto za nekoga od vas:

Gerontološki centri: