Posao za medicinske sestre i tehničare u Baden-Württemberg

Posao za medicinske sestre i tehničare u Baden-Württemberg – njemački partner

PGS Wohngruppen GmbH

Posao u Njemačkoj za medicinske sestre i tehničare

Osim besplatne obuke njemačkog jezika za medicinske sestre i tehničare opšteg, pedijatriskog i ginekološko-akušerskog smera do nivoa B2 Pflege, postoji još mnogo nivoa u programu koji ga čine jedinstvenim.

Jedinstvenost programa je i u to, što svaki polaznik i učesnik u projektu sam bira svog poslodavca. Jedan od poslodavaca je i PGS Wohngruppen GmbH.

PGS Wohngruppen GmbH je osnovana 2005 godine.Kompanija  ima oko 270 zaposlenih i taj broj svakodnevno raste. Trenutno posluju na pet različitih lokacija u Njemačkoj pokrajini Baden-Württemberg, a otvaranje novih poslovnih jedinica je u planiranju.

Kompanija PGS Wohngruppen GmbH, intenzivna nega na terenu je njemački partner programa Ekspertska migracija, stalno zainteresovan za zapošljavenje kvalitetnog i stručnog osoblja iz Bosne I Hercegovine.

PGS Wohngruppen GmbH

Pogledaj njihov sajt link.

Svaki polaznik i učesnik u projektu Ekspertska migracija, sem naučenog njemačkog jezika, položenog nostrifikacionog ispita u Njemačku odlazi potpuno pripremljen i upoznat sa svim onim što ga čeka kada dođe u Njemačku. Dobro je upoznao poslodavca, zna kuda i zašto ide. Svi ti aspekti olakšavaju prilagođavanje radnom mjestu i novom okruženju i omogućavaju integraciju na zadovoljstvo kandidata i poslodavca.