Pratite nas:

Telc ispiti

Home Telc ispiti

Telc ispiti

Organizacija telc gGmbH (skraćenica od The European Language Certificates – Evropski jezički sertifikati) pripada Udruženju centara za obrazovanje i kulturu Njemačke (Deutscher Volkshochschul-Verband, DVV), čiji je cilj promocija i širenje višejezičnosti. telc-ovi jezički sertifikati priznati su u čitavoj Evropi.

telc GmbH uživa veliku prepoznatljivost ne samo za svoj edukativni rad, već i za svoju dugu istoriju. Za 50 godina telc je uspio da zajedno sa svojim partnerima uspostavi međunarodnu mrežu. Telc GmbH je sertifikovan u skladu sa ISO 9001 standardom, potvrđujući da vladaju sopstvenim procesima, a ne obratno.

Uskoro mogućnost polaganja telc ispita i u BiH

ŠTA VAM OMOGUĆAVAJU SERTIFIKATI ORGANIZACIJE TELC?

Važnost sertifikata o poznavanju jezika mjeri se standardima kvaliteta koji se primjenjuju pri njegovom formiranju, sprovođenju i vrednovanju.

telc-ovi ispiti temelje se na praktičnom, komunikativnom pristupu, na kome se zasniva i Zajednički evropski referentni okvir za jezike. Njima se testiraju sve četiri osnovne jezičke vještine: čitanje, slušanje, pisanje i govor.

Ono što izdvaja telc sertifikate jeste različit spektar sertifikata koji su vezani za različite ciljne grupe; tako telc nudi sertifikate opšteg karaktera ali i sertifikate koji se odnose samo na pojedine grupe zanimanja.

Pored standardnih ispita, u ponudi su I specijalizovani ispiti koji su posebno pogodni kandidatima projekta Ekspertska Migracija, konkretno telc B1-B2 Pflege (njegovateljski) sertifikat. Na našim kursevima oni mogu da savladaju tehnički relevantan žargon I jezik koji im je potreban u radnoj svakodnevici.  To ne samo da je praktičnije za učenje kod ove grupe zanimanja, već se time izbjegava i leksička preopširnost opšteg sertifikata B1/B2.

ŠTA KARAKTERIŠE TELC JEZIČKE ISPITE?

telc jezičke ispite razvijaju vodeći didaktičari i stručnjaci za testiranje. Stalna provjera valjanosti, pouzdanosti i objektivnosti naših testova jezika je permanentna i garantuje najviši mogući kvalitet.

Vaše prednosti na prvi pogled:

  • Visok kvalitet i međunarodno priznanje na univerzitetima, kompanijama i državnim organima
  • Transparentan, svetski poznat sistem nivoa prema GER (evropskom referentnom okviru)
  • Autentični, zadaci relevantni za stvaran život
  • Preko 3000 ispitnih centara širom svijeta
  • Fleksibilni datumi ispita, kratki rokovi prijave
  • Brzo i pouzdano ocjenjivanje testova
  • Besplatan materijal za vježbanje
  • Priuštive cijene

Organizacija telc – language test danas raspolaže sa oko 60 standardizovanih jezičkih ispita za deset jezika, i to na svim nivoima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. Ispiti prema telc-ovom sistemu odvijaju se u preko 20 zemalja, kod svih telc-ovih partnerskih organizacija.

Ekspertska migracija

Ekspertska migracija je projekat njemačke firme DEKRA i predstavlja pripremu medicinskih sestara i tehničara za rad u klinikama, centrima za rehabilitaciju i staračkim domovima u Njemačkoj.

Kontakt tel: 065 810 950

Potražite nas

DEKRA trening centar - Neznanih junaka br4 76300 Bijeljina

Tel: +387 65 810 950
Email: info@ekspertskamigracija.ba